HEM – GLASHOLMEN*

Om Glasholmen

Ann-Charlotte Olsson,
keramiker

Jag arbetar mest med stengods och gör då främst bruksting. Min strävan är att det ska bli en bra funktion och tycker om enklare design och använder mig mest av färger som svart, vitt, en vacker blå samt varierar med glaserat och oglaserat.

Som komplement till brukstingen arbetar jag även med rakubränning som har sitt ursprung från 1500-talets japan. Sprickor och krakeleringar i glasyren ansågs inte som fel, utan som ett tecken på liv och mänsklighet och snarare ökade än minskade värdet på keramiken. Raku innebär att man glasyrbränner vid en relativt låg temperatur och det oväntade fantastiska ögonblicket, när keramiken glödande tas ur ungnen, är för mig livet och ger spänning och glädje i mitt arbete som keramiker…

Comments are closed.